תכנית עסקית

ד"ר מנשה רוזנפלד

(דוקטור במנהל עסקים)

היועץ האישי שלך

איתי יהיו לך סיבות רבות להרגיש בטוח!

תכנית עסקית – מתי צריכים?

 • תמיד
 • הקמת עסק/מפעל/מיזם
 • לעשיית שינוי בעסק/במפעל
 • לקבלת מענקים
 • לקבלת הלוואות
 • לגיוס משקיעים

למה זה טוב?

 • כעיקרון-לכל אדם/גוף העובד עפ”י תכנית ידועה מראש
 • חלק מרכזי בקבלת החלטות של כל גורם רלוונטי ומעורב
 • ייתכנות היישום
 • ניהול תהליך ההקמה/השינוי עפ”י התכנית
 • בקרה על התהליך
 • שליטה על תזרים המזומנים

מה צריכים עבור הכנת תכנית עסקית?
את המתכנן המתאים

 • הגדרת המוצר
 • מידע על השוק הרלוונטי (מיקרו ומקרו)
 • חזון
 • יכולות, ייתכנות, ורלוונטיות ליישום החזון

מה יש לצפות/לדרוש מהתכנית העסקית?

 • תכנון בר ביצוע
 • תכנון גיוס משאבים (ממון, כ”א, מקום, וכיו”ב)
 • שלבי היישום
 • תכנון לו”ז
 • תכנון תחנות ביקורת לאורך התהליך
 • תכנון חלופות רלוונטיות לכל אחד מתחנות הביקורת
 • בדיקת רגישויות