מדריך מס הכנסה להגשת בקשה להקלה במס ולתיאום מס

תוכן עניינים מדריך זה מציג לכם מידע בדבר ההקלות המגיעות לכם במסגרת תיאום המס והאפשרויות השונות לעריכת תיאום מס. הקלות במס ותיאום מס אם אתם זכאים על פי החוק להקלות במס, תוכלו לבקש אותן ממעסיקיכם, מפקיד השומה או ממייצג (המורשה לערוך תיאום מס במערכת המייצגים). דוגמאות להקלות במס נקודות זיכוי עבור ילדים, עולים חדשים, תושבי יישוב […]