עדכונים למעסיק

ת. עדכוןמהות העדכוןתוקף העדכוןהפניה לערךפרסום ממשלתי (אם קיים)
01.02.2022ביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים01.02.2022  
28.07.2021בעלי עסקים שעסקם בטווח של עד 80 ק"מ מרצועת עזה, אשר נגרם להם נזק עקיף עקב מבצע "שומר החומות" (מאי 2021), רשאים להגיש תביעה לפיצויים החל מיום 20.07.2021 ועד ליום 19.10.202119.10.2021פיצויים לעסקים שנגרם להם נזק עקיף במהלך מבצע שומר החומות (מאי 2021)תביעה לפיצויים בעד "נזק עקיף" בעקבות מבצע שומר החומות אתר רשות המיסים
28.06.2021על מעסיקים (פרטים וציבורים) המעסיקים למעלה מ-518 עובדים חלה חובה להפיק מדי שנה דוח פנימי ודו"ח פומבי המפרטים את פערי השכר במקום העבודה בין גברים לנשיםהדו"ח הראשון יפורסם לא יאוחר מיום 01.06.2022.חובת מעסיקים לפרסם מידע בדבר פערי השכר בין גברים לנשיםהנחיות הנציבות בנוגע לחובתם של מעסיקים לפרסם מידע בדבר פערי השכר בין גברים לנשים, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
19.01.2021
 • החל מחודש ינואר 2021 מי שמעסיק עובדים זרים במוסדות סיעוד ובענף התעשייה חייב להפקיד פיקדון חודשי בגובה סכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק שעל המעסיק להפריש עבור ביטוח פנסיוני בחשבון בנק יעודי המנוהל ע"י רשות האוכלוסין וההגירה
 • החובה חלה כלפי עובדים זרים שהחלו לעבוד בענף התעשייה בשנת 2021 ועל מוסד רפואי שהוא בית חולים אשר רשאי להפעיל מחלקת סיעודית או מחלקת תשושי נפש, אך טרם חלה על מוסדות סיעוד שהם מעון
ינואר 2021הפקדת פיקדון חודשי למעסיקים של עובדים זרים במוסדות סיעוד ובענף התעשייה 
18.01.2021החל משנת 2021, מעסיק שהעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות) במשך 150 ימים לפחות ממועד חזרתה לעבודה, זכאי בתום תקופת העסקתה למענק חד-פעמי בסכום של 5,000 ₪ מהמוסד לביטוח לאומי07.01.2021מענק למעסיק המעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות 
23.04.2020

בפסק דינו מיום 23.04.2020 הורה בית המשפט העליון על ביטול הניכוי של 20% משכר העובדים הזרים שהנם מסתננים והותיר על כנו את ההוראה שמחייבת את המעסיק להפריש לפיקדון את חלקו בסך 16% מהשכר.

23.04.2020הפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים 
31.01.2019
 • מי שמעסיק עובדים זרים בענף המלונאות חייב להפקיד עבור כל עובד זר פיקדון חודשי בחשבון בנק יעודי בבנק מזרחי המנוהל ע"י רשות האוכלוסין וההגירה.
 • גובה הפיקדון הנו סכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק לפנסיה, שעל המעסיק לשלם לעובד בעד משרה מלאה
 • בפועל, ניתן יהיה להפקיד את הפיקדון רק החל מיום 01.04.2019.
01.02.2019הפקדת פיקדון חודשי למעסיקים של עובדים זרים בענף המלונאותתקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), תשע"ו-2016
07.01.2019עובד/ת זכאי /ת להיעדר מהעבודה עד 7 ימי עבודה בשנה לצורך טיפול וליווי של בן/בת הזוג או הורה אשר תרם/ה איברים להשתלה.01.02.2019חוק דמי מחלה (היעדרות בשל תרומת איבר על ידי בן זוג או הורה)(תיקוני חקיקה) התשע"ט-2019
06.01.2019עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות רשאים להיעדר מהעבודה גם שעות בודדות ולא רק יום עבודה מלא, עד למכסה של 40 שעות היעדרות בשנה (בהתאם לחלקיות המשרה), ובמקרה כזה דמי מחלה ישולמו כבר מתחילת ההיעדרות.06.02.2019היעדרות מהעבודה וימי מחלה בגין טיפולי פוריות 
06.01.2019עובדת במשרה מלאה זכאית להיעדר עד 40 שעות במשך חודשי הריונה, ועובדת במשרה חלקית זכאית להיעדר מספר שעות באופן יחסי לחלקיות משרתה.06.02.2019תשלום עבור היעדרות מהעבודה עקב בדיקות היריון 
01.11.2018מעסיק שעובדו לא הודיע לו באיזה גוף פנסיוני הוא מעוניין לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, יהיה חייב לבטח אותו באחת מ-4 קרנות הפנסיה שנבחרו ע"י משרד האוצר כקרנות פנסיה נבחרות (במקון 2 קרנות שהיו עד כה): "מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ", "הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ", "אלטשולר שחם" ו"פסגות". המעסיק רשאי במקום זה לבטח את העובד בקופת גמל אחרת בתנאי שהיא נבחרה על ידו או ע"י ארגון העובדים באמצעות מכרז.החל מיום 01.11.2018אתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
29.10.2018עובדי קבלן כוח אדם שנשארו לעבוד באותו מקום עבודה בעת חילופי מעסיקים, זכאים לפיצויי פיטורים מהקבלן שהתחלף, גם אם אותו קבלן הציע להם עבודה חלופית במקום אחר והם סירבו29.10.2018פיצויי פיטורים לעובדי קבלן (כוח אדם) בעת חילופי מעסיקים 
04.07.2018החל מיום 01.11.2018 מעובדים מסתננים השייכים לקבוצות מסוימות, ינכה המעסיק רק 6% משכר העובד (במקום 20%) עבור הפיקדון.01.11.2018הפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים 
01.04.2018שבוע העבודה מקוצר ל-42 שעות במקום 43 שעות. שווי השכר לשעה של עובד במשכורת חודשית יחושב לפי חלוקה של השכר החודשי ב-182 (במקום ב-186). שכר המינימום לשעה יעמוד על 29.12 ₪.01.04.2018
19.03.2018
 • אסור להעסיק עובדים יותר מ-12 שעות ביום, כולל שעות נוספות.
 • בכל מקרה, אסור שסך השעות הנוספות של העובד במהלך כל השבוע יהיה מעל ל-16 שעות (במקום 15).
 • אסור להעסיק עובד המועסק בעבודת לילה יותר מ-58 שעות בשבוע, כולל שעות נוספות.
19.03.2018היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה
11.03.2018ניתן להעסיק עובד בעבודת לילה שבוע אחד בתוך שבועיים (במקום שבוע אחד בתוך 3 שבועות).11.03.2018 
01.12.2017שכר המינימום החל מחודש דצמבר 2017 הוא 28.49 ₪ לשעה ו-5,300 ₪ לחודש למשרה מלאה01.12.2017שכר מינימוםהודעת זרוע העבודה
נובמבר 2017נהלים לגבי אופן השימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודהנובמבר 2017הצבת מצלמות אבטחה ומעקב במקום העבודההנחיית רשם מאגרי מידע מס' /571: שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודה
03.07.2017עובד או עובדת שבני זוגם שוהים בשירות מילואים, זכאים להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום בהתקיים תנאים מסוימים.החל מיום 03.07.2017שעת היעדרות לעובד/ת בגין שירות מילואים של בן/בת הזוג 
25.04.2017
 • מעסיק של עובד זר שהוא מסתנן מחויב להפקיד עבור העובד באופן מקוון, ובחשבון בנק נפרד, פיקדון חודשי בסכום השווה ל-36% משכרו של העובד.
 • המעסיק ישלם לפיקדון 16% משכר העובד, ו-20% ינוכה משכרו של העובד המסתנן.
 • ההפקדה של המעסיק לפיקדון מחליפה את התשלומים שעל המעסיק לשלם לביטוח פנסיוני, לתוכנית חיסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום פיצויי פיטורים.
החל מיום 01.05.2017נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים
02.04.2017בן זוג של יולדת רשאי לצאת לחופשת לידה בת שבוע (לא יותר משבוע ולא פחות משבוע) במקביל לחופשת הלידה של בת זוגו ויחד איתה, בתנאי שבת הזוג הסכימה בכתב לוותר על השבוע האחרון של דמי הלידה שהיתה זכאית להם.בלידות שאירעו החל מה-02.04.2017חופשת לידה לבן זוג של יולדת 
19.12.2016חג הסילבסטר, "נובי גוד" (ראש השנה האזרחית) שיצויין ביום א' 01.01.2017 הוא יום חופש עבור העובדים הנוצרים, הזכאים להיעדר מהעבודה מבלי ששכרם יפגע. (עובדים שעתיים זכאים להיעדר מעבודה ולקבל דמי חגים). עבור עובדים שאינם נוצרים זהו יום בחירה, שהם רשאים לקחת כחופשה בהודעה מראש למעסיק.01.01.2017ראש השנה האזרחית (נובי גוד, סילבסטר) 
19.12.2016החל ממשכורת ינואר 2017 יעמדו שיעורי הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני על 6.5% (ייתכנו שיעורי הפרשות גבוהים יותר, אם מדובר בביטוח פנסיוני שאינו קרן פנסיה) והפרשות העובד על 6%. עובדים הנהנים מהסדר מיטיב שבו שיעורי ההפרשות גבוהים יותר, ימשיכו ליהנות מתנאיהם המשופרים.החל מ-01.01.2017חובת ביטוח פנסיוני לעובדיםצו הרחבה מיום 23.05.2016
19.12.2016החל מינואר 2017 זכאים עובדים עם ותק של פחות מ-4 שנים ל-16 ימי חופשה (ברוטו) בשנההחל מ-01.01.2017חישוב מספר ימי החופשה השנתיתחוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה)
19.12.2016החל ממשכורת ינואר 2017 שכר המינימום יעלה ל-5,000 ₪ לחודש למשרה מלאה ו-26.88 ₪ לשעההחל מ-01.01.2017שכר מינימוםסעיף 1 לחוק שכר מינימום
04.09.2016עובדים מוסלמים ודרוזים חגגו את עיד אל אדחא (חג הקורבן) בימים שני עד חמישי (12 עד 15 לספטמבר). שימו לב לתנאי העבודה ביום ראשון, 11 לספטמבר, שמוגדר כערב חג04.09.2016עיד אל אדחא (חג הקורבן) 
28.08.2016מעסיק של עובד זר בענף הבנייה או בעבודה בטכנולוגיה ייחודית וכן חברות סיעוד המעסיקות עובד זר, חייבים להפקיד מדי חודש פיקדון בסך 710 ₪ עבור העובד, על חשבון התנאים הסוציאליים שלהם הוא זכאי, וזאת עד ה-15 לחודש שלאחר חודש העבודה שבעדו משלמים.
 • למעסיק של עובדים בענף הבניין או בעבודה בטכנולוגיה ייחודית החל ממשכורת אוגוסט מאוגוסט 2016
 • לחברות סיעוד – החל ממשכורת חודש אוקטובר 2016
05.08.2016אם שני הורים חולקים ביניהם את ימי ההיעדרות עקב מחלת ילדם המשותף, זכאי כל אחד מההורים לדמי מחלה כאשר ימי המחלה ייספרו החל מהיום הראשון להיעדרות של ההורה הראשון ולא עבור כל הורה בנפרד.החל מאוגוסט 2016ימי מחלה עקב מחלת ילדהודעת הכנסת מיום 04.08.2016
01.08.2016מעסיק שעובדו לא הודיע לו באיזה גוף פנסיוני הוא מעוניין לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, יהיה חייב לבטח אותו באחת משתי קרנות הפנסיה שנבחרו ע"י משרד האוצר כקרנות פנסיה נבחרות: "מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ" ו"הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ". המעסיק רשאי במקום זה לבטח את העובד בקופת גמל אחרת בתנאי שהיא נבחרה על ידו או ע"י ארגון העובדים באמצעות מכרז.החל מיום 01.11.2016חוזר רשות שוק ההון במשרד האוצר מיום 01.08.2016
19.07.2016אבות יוכלו לחלוק עם אמהות את הזכות להיעדר שעה אחת בכל יום עבודה במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידההחל מיום 28.08.2016שעת הורות (שעת הנקה)סעיף 7ב לחוק עבודת נשים
19.07.2016מקובל לשלם במשכורת יולי דמי הבראה לעובדים שזכאים לכך דמי הבראה 
01.07.2016שכר מינימום עלה מראשית יולי ל-25.94 ₪ לשעה, ו-4,825 ₪ לחודש למשרה מלאה (במקצועות מסוימים שכר המינימום גבוה יותר)משכורת יולי 2016שכר מינימום 
27.06.2016חופשת אבהות לאבות טריים. עובד יהיה רשאי להיעדר עד 5 ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו. דין ההיעדרות בשלושת הימים הראשונים כדין חופשה שנתית, ואם אין לעובד ימי חופשה המגיעים לו, כדין חופשה ללא תשלום. בשני הימים הנותרים דין ההיעדרות כדין היעדרות מפאת מחלה, כאשר רואים את ימי ההיעדרות כיום השני והשלישי למחלתו והעובד יהיה זכאי לגבי ימים אלו לתשלום לפי חוק דמי מחלה.מראשית יולי 2016 לאחר פרסום החוקהיעדרות מעבודה עקב לידה של בת הזוג (חופשת אבהות)הודעת הכנסת מיום 27.06.2016
22.06.2016לבתי מלון יתאפשר להעסיק עובדים בתפקידים ספציפיים במשמרות לילה, בתדירות השונה מזו הקבועה בחוק. בעקבות ההיתר החדש, יורשו בתי מלון להעסיק עובדים אלו בתדירות של שבוע משמרות לילה מתוך כל שבועיים עבודה. זאת, לעומת התדירות הקבועה בחוק של שבוע משמרות לילה בתוך כל שלושה שבועות עבודה.החל מיום 22.06.2016עבודה במשמרת לילההודעת דובר משרד הכלכלה מיום 22.06.2016
23.05.2016הפרשות העובדים לפנסיה עלו ל-5.75% והפרשות המעסיקים ל-6.25%. שיעור ההפרשות יחושב לפי שכרו של העובד או השכר הממוצע לפי הנמוך מבין השניים, אולם אם בהסכם העבודה שחל על העובד נקבע שההפרשות יחושבו מתוך שכר גבוה יותר, יש לנהוג לפי מה שנקבע בהסכם.משכורת יולי 2016חובת ביטוח פנסיוני לעובדיםצו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק
12.01.2016ניתן להעסיק עובד בבית אוכל, בבית מלון או בבית קפה ארבע שעות נוספות (במקום שעתיים) בכל יום מימי השבוע12.01.2016מגבלות על העסקה בשעות נוספותתיקון ההיתר הכללי להעבדה בבתי אירוח במנוחה השבועית ובשעות נוספות