שליטה בתזרים מזומנים

ד"ר מנשה רוזנפלד

(דוקטור במנהל עסקים)

היועץ האישי שלך

איתי יהיו לך סיבות רבות להרגיש בטוח!

"תזרים מזומנים", מה הוא?

תזרים מזומנים הוא תהליך רישום, לצרכי פנים, המאפשר לבעל/מנהל העסק לדעת את מצב המזומנים (עודף או חסר) בקופתו, בכל רגע נתון.
רישום זה הוא תהליך פנים עסקי, ואיננו חייב בדווח לשלטונות המס.
אם כלי זה של “תזרים מזומנים” מהווה כלי לקבלת החלטות בעסק, יש להקפיד על רישום רצוף  ומדויק במילויו.

אחד מכלי השליטה בעסק:

מכשיר בקרה ON LINE על עוצמת/חולשת העסק בכל נקודת זמן (הווה ו-או עתיד).
מכשיר בקרה לאימות התכנון העסקי.
מכשיר לבקרה על תקציב מתוכנן.
מזהה תקופות של עודף או חוסר בנזילות.
כלי עזר בתהליך קבלת החלטות בעסק.
מנחה את בעל העסק לפעול מתוך עוצמה כספית.
מנחה את בעל העסק לגבי גובה ועיתוי לאשראי נדרש.
קיים סיכוי סביר כי בדיקה רב שנתית של ספרי “תזרים המזומנים” תגלה מחזוריות דומה וקבועה על פני השנה, בה יזוהו חודשי עודף במזומנים, ולהיפך. עובדה זו יכולה לעזור בתכנון כלכלי שנתי של העסק.

אפשרויות בניית ה"כלי" לניהול תזרים מזומנים:

רישום הכנסות והוצאות ידני/מודפס בפנקס.
רישום הכנסות והוצאות ידני/מודפס ביומן קלנדרי.
רישום הכנסות והוצאות קלנדרי במחשב.
תכניות מחשב למינהן, לניהול תזרים מזומנים.
ניהול בתכנית Xls  אשר תוכננה לניהול תזרים מזומנים.

מה מומלץ ומה נדרש בניהול "תזרים מזומנים":

מומלץ ניהול בתכנית Xls ידידותית, אשר תוכננה למשימה זו.
להקפיד על רישום יומי של כל התנועות הכספיות (כולל עתידיות).
לעיין ולדון, לעיתים דחופות, על מצב הנזילות בעסק, ולגזור מכך את ההתנהלות הנדרשת בכל מצב.
נדרש לרשום את הסכומים המלאים של ההכנסות וההוצאות, הכוללות מע”מ, וכוללת הוצאות “מוכרות” ו”לא מוכרות” לענייני מס. או בקיצור: כל מה שיוצא ונכנס?" הרבה דברים יוצאים ונכנסים בעסק. יש תוכנות רבות בשוק לניהול תזרים מזומנים

מי יכול לנהל "תזרים מזומנים":

בעל העסק, לאחר הסבר קצר ומתאים.
מנהל כספים של העסק.
מנהח”ש במשרדי העסק.
מזכירה, ללא הכשרה מוקדמת בהנהח”ש, אשר לבעל העסק יש בה אמון.

לסיכום:

כלי יעיל בניהול ושליטה על העסק.
כלי המהווה כ-“מד לחץ הדם” של העסק.
איננו דורש מאמץ/השקעה רבה מחד, ומאידך, בעל ייתרונות חשובים ביותר.